Categories
News

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: ผนังร่วง ปูนเสื่อมสภาพ ป้องกัน-ซ่อมแซมได้

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: ผนังร่วง ปูนเสื่อมสภาพ ป้องกัน-ซ่อมแซมได้ การที่ผนังหลุดร่วงลงมานี้ เกิดจากการเสื่อมสภาพของปูนฉาบและวัสดุยึดเกาะกระเบื้อง ประกอบกับมีความชื้นสะสม ซึ่งปัญหา ปูนเสื่อมสภาพ มีหลายสาเหตุ เช่น

– สภาวะอากาศ อุณหภูมิ และความชื้น ทำให้พื้นผิวปูนเกิดรอยร้าว ความชื้นจึงค่อยๆสะสมภายในเนื้อปูนจนเกิดการแตกร่อนและไม่ยึดจับกัน
– ในกรณีที่ปูกระเบื้อง เมื่อปูนยาแนวหลุดล่อน ความชื้นก็จะซึมเข้าไปสะสมด้านหลังกระเบื้อง และซึมเข้าเนื้อปูน เมื่อปล่อยทิ้งไว้นานวัน ปูนจึงเสื่อมสภาพและหลุดร่วงลงมาได้

การแก้ไข
สกัดผนังปูนที่เสื่อมสภาพออก ทาน้ำยาผสานคอนกรีตเพื่อเพิ่มการยึดเกาะ แล้วจึงฉาบปูนตามปกติ

การป้องกัน
ความชื้นและอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงเป็นสาเหตุหลักของ ปูนเสื่อมสภาพ รวมถึงขาดการดูแลรักษา โดยสามารถป้องกันได้ดังนี้

– ออกแบบผนังให้อยู่ในชายคา จะช่วยป้องกันการโดนฝนและแสงแดดโดยตรง
– ผนังด้านที่โดนความร้อนและความชื้นเป็นประจำ แนะนำให้เสริมตะแกรงเหล็กป้องกันการแตกร้าวก่อนฉาบปูน และทาซีเมนต์กันซึมก่อนกรุกระเบื้อง
– ใช้กาวซีเมนต์ให้ถูกประเภท ถ้าเป็นวัสดุแผ่นใหญ่ควรใช้กาวซีเมนต์แรงยึดเกาะสูง
– ซ่อมบำรุงสม่ำเสมอเมื่อเห็นกาวยาแนวหลุดล่อน หรือผนังมีรอยแตกร้าว การซ่อมแซมตั้งแต่เนิ่นๆจะป้องกันปัญหาลุกลามได้ดี
– ผนังภายนอกอาคารที่ติดตั้งวัสดุแผ่นใหญ่และมีน้ำหนักมาก เช่น แผ่นหิน กระเบื้องขนาดใหญ่ รวมถึงวัสดุแผ่นอื่นๆ มีวิธีการติดตั้งที่มีความแข็งแรง 2 วิธีคือ

1.ติดตั้งด้วยระบบแห้ง หรือ Wall cladding system ซึ่งจะยึดโครงคร่าวกับโครงสร้างอาคาร และนำวัสดุแผ่นมาแขวนยึดกับโครงคร่าวด้วยอุปกรณ์ล็อก จึงมีความแข็งแรงถาวรมากกว่าการยึดด้วยกาวซีเมนต์

2.ติดตั้งแบบแขวนตะขอ เป็นการฝังตะขอโลหะไว้ที่ผนังและด้านหลังวัสดุแผ่น ใช้สำหรับการปูแผ่นหินที่มีความหนาประมาณ 2-2.5 เซนติเมตร เพราะต้องมีการบากแผ่นเพื่อฝังตะขอ และอาจติดตั้งร่วมกับกาวซีเมนต์ด้วย